De Klos

Het leukste poppodium in de buurt!

In vijf decennia heeft het jongerencentrum ook landelijk aanzien verworven als gerenommeerd en eigenzinnig poppodium.

Toch begon het in de jaren zestig oorspronkelijk als ‘jeugdsoos’. Eigenlijk in 1966 toen een groepje jongeren een gebouwtje wilde om zelf activiteiten te organiseren. Eerst aan het Harmen Vissersplein, maar in augustus 1968 – midden in de ‘flower power’ tijd – werd verhuisd naar de Meldestraat, als onderdeel van stichting Clubhuiswerk. Hier werden onder meer pop- en filmavonden georganiseerd, later ook middagen voor scholieren. De Klos draaide zelfstandig en had zijn eigen regels, maar stond onder controle van ‘De Bolder’, het latere Paspartoe, het nu huidige Carrefour.

In 1972 wilde het niet goed lopende ‘De Bolder’ De Klos inlijven. Dit mislukte omdat De Klos zelfstandig wilde blijven. Er volgde een gedwongen sluiting. Maar de groep vrijwilligers bleef bestaan en in het volgende jaar, kraakte zo’n honderd mensen het gebouw. Dit leverde een huurcontract op met de gemeente. De Klos werd een zelfstandige stichting. Het aantrekkelijke van De Klos voor bezoekers is altijd het eigen beheer. Nadat op 6 januari 1980 het pand in vlammen opging, zorgde de gemeente in 1981 voor een ‘tijdelijk’ pand, nog steeds het huidige gebouw aan de Meldestraat.

We zijn een eigenzinnige club, maar wel een waar iedereen welkom is. Dat zal altijd zo blijven.

  • De Klos is iedere vrijdagavond geopend.
  • Minimaal twee keer per maand organiseren we concerten (zie agenda).
  • Elke vrijdagmiddag hebben we inloopcafé van 15:00 tot 18:00 en is er gratis koffie en thee.